Back to Top Button

 

Länk finns HÄR om du vill skriva ut dokumentet.

UBK's logga 

 

Riktlinjer och policy för Ulricehamns Brukshundklubb

 

Första utgåvan 2014

 

REMISSUTGÅVA

 

 Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l 20I4.doc 2014-01-07                              sida 1/17


1.           Innehållsförteckning

2.           Syfte

3.           Sektorer

3.1         Utbildningssektorn

3.1.1      Ansvarsområden

3.2         Tävlingssektorn

3.2.1      Ansvarsområden

3.3         Rasutvecklingssektorn

3.3.1      Ansvarsområden

3.4         PR-Infokommitten

3.4.1      Ansvarsområden

3.5         Köks- och trivsel kommittén

3.5.1      Ansvarsområden

3.6         Förvaltningskommittén

3.6.1      Ansvarsområden

3.7         Agility sektorn

3.7.1      Ansvarsområden

3.8         Rallylydnadssektorn

3.8.1      Ansvarsområden

4.           Informationshantering

4.1         Informations policy

4.2         Medlemsmöten

4.3         Sektormöten

4.4         Styrelsemöten

4.5         Anslagstavla

4.6         Hylla med fack

4.7         Brev inkomna/utgående

4.7.1      Porto

4.8         Hemsida

4.9         E-mail

4.10       Telefon

5.           Bemötande av nya medlemmar

6.           Hundhantering

6.1         Löptikar och sjuka hundar

6.2         Hundar inomhus

6.3         Rastning

7.           Instruktörshantering

7.1         Utbildning

7.2         Ersättning

7.3         Instruktörslista

7.4         Planering

 

 

 

 


Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 2/17

8.           Domarhantering

8.1         Utbildning

8.2         Ersättning

8.3         Planering

9.           Funktionärshantering vid prov och tävlingar

9.1         Utbildning

9.2         Ersättning

9.3         Aktuella funktionärer

10.         Riktlinjer för klubbkonto, handkassor samt reseersättning

10.1       Klubbkonto

10.2       Handkassor

10.3       Reseersättning

11.         Uppmärksammande av prestationer samt gratulationer

11.1       Deltagande vid mästerskap på nationell nivå

11.2       Uppmärksammande av tävlingsresultat

11.3       Championat

11.4       Hedersmedlem

11.5       Gratulation av jubilar

12.         Riktlinjer lokaler

12.1       Skötsel

12.2       Städning av stuga

12.3       Nyckelhantering

12.4       Underhåll av fastigheter

12.5       Uthyrning av stuga

13.         Riktlinjer Ulricehamns BK:s appellplaner

13.1       Disponering

13.2       Klippning och skottning

13.3       Belysning på appellplan och parkering

13.4       Utrustning

14.         Riktlinjer träningsmarker

15.         Riktlinjer ror miljöbesparande åtgärder

15.1       Elförbrukning

15.2       Återvinning av material

15.3       Övriga miljöbesparande åtgärder

16.         Alkohol- och drogpolicy

16.1       Policy på Ulricehamns Brukshundklubb

17.         Jämnställdhetspolicy

 

 

 

 

 

 

 Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 3/17

 

2. Syfte

Detta dokument beskriver Ulricehamns BK:s verksamhet i viktiga områden. Alla medlemmar skall ha tillgång till klubbens mål, riktlinjer och rutiner. Detta dokument skall årligen revideras av styrelsen för att hållas aktuellt och beskriva vår verksamhet i viktiga områden.

3. Sektorer

Klubben är organiserad i olika sektorer som var och en ansvarar för viktiga områden i vår verksamhet.

3.1 Utbildningssektorn

3.1.1 Ansvarsområden

 

3.1.1.1 Hundägarutbildning

  • Anordna minst 10 hundutbildningskurser per år, fördelat enligt följande:
  • Valpkurs, minst 2 per år, med målet att utbilda ca 16 hundägare per år.
  • Grund! Allmänlydnadspasset, minst 2 per år, med målet att utbilda ca 16 per år.
  • Tävlingskurs, minst 1 per år, med målet att utbilda ca 6 hundägare per år.
  • kurser i bl a agility, rallylydnad och spår, på medlemmars förfrågan.

Riktmärke för en kurs är 8 deltagare samt en instruktör.

 

3.1.1.2 Instruktörslista

Upprätta och underhålla lista över aktiva instruktörer

3.1.1.3 Föredrag

Anordna hundvårdskväll för alla medlemmar vid två tillfällen per år.

Anordna minst ett instruktörsmöte per år i syfte att stimulera och vidareutbilda dessa.

 

3.1.1.4 Instruktörsutbildning

Samarbeta med övriga klubbar i 7-härad i utbildning av instruktörer.

Inventering intresse en gång per år.

 

3.1.1.5 Lärarutbildning

Inventera intresse en gång per år.

3.1.1.6 Distriktsarrangemang:

Delta i KUL-träff.

 

3.1.1.7 Kontakt med Studiefrämjandet

Ansvara för kontakt med Studiefrämjandet

Lämna in närvarolistor enligt STF:s önskemål.

 

3.1.1.8 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse.

Hemsida: Lämna rapport till info-kommittén vad som skall visas på nätet

Verksamhetsberättelse: Lämnas till styrelsen i december.

 

 

 

 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l 2013.doc 2013-03-11                              sida 4/17


3.1.1.9 Fria kurser

Om en instruktör har en kurs under vår- eller hösttermin ska denne under någon av de två terminer som följer ha möjlighet att gå en kurs gratis på Ulricehamns Brukshundklubb upp till en kostnad på 800 kr. Kostar kursen mer får instruktören själv betala mellanskillnaden.

De fria kurserna kan inte överlåtas på annan person. Man har inte rätt att ta ut kursen senare än under andra terminen efter att man själv haft kurs. Kursen kan inte heller tas ut i förskott, det vill säga inte tidigare än terminen som följer den termin då instruktören själ haft kurs.

Fria kurser beslutas av utbildningssektorn.

3.2 Tävlingssektorn

3.2.1 Ansvarsområden

3.2.1.1 Tävlingar/Prov

Ulricehamns BK har som mål att genomföra tävlingar enligt följande:

•                  Lydnadstävlingar l till elit minst l per år.

•                  Appell spår minst 1 per år

•                  Bruksprov lägre/högre minst 1 per år i grenarna sök och spår 

•                  Bruksprov elit minst l per år i grenarna sök och spår 

•                  Klubbmästerskap i bruks samt lydnad 1 gång per år.

3.2.1.2 Funktionärer till tävlingar

Sektorn skall upprätta och sprida funktionärslistor för årets tävlingar i god tid till tänkta funktionärer.

3.2.1.3 Utbildning

Inventera intresse 1 gång per år. Samarbeta med övriga 7-härads klubbar i utbildning av tävlingsfunktionärer.

Klubbens mål är att ha följande aktiva funktionärer.

Tävlingssekreterare 3 st

Tävlingsledare 5 st

Domare 6 st

Arbeta för att rekrytera minst 3 nya tävlingsfunktionärer per år såsom skrivare, spårläggare mm.

3.2.1.4 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse

Hemsida: Lämna rapport till info-kommittén vad som skall visas på nätet.

Funktionärsmöte: Anordna minst ett per år.

Studiefrämjandet: Lämna in närvarolistor enligt STF's önskemål, vid bidragsberättigad verksamhet.

Verksamhetsberättelse: Lämnas till styrelsen i december.

Informationspärmar: Kontinuerlig uppdatering.

3.2.1.5 Kontakt med Distrikt och SBK centralt

Årligen upprätta förslag när klubbens tävlingar skall arrangeras och föredra för medlemsmöte.

Rapportera till Distrikt.

3.2.1.6 Inköp av material

Inköp och skötsel av tävlingsmateriel, samt inköp av träningsmateriel

3.2.1.7 Medlemmars tävlingsresultat

Uppdatera pärmen för medlemmars tävlingsresultat i februari samt sammanställa resultaten i

december(bilaga till verksamhetsberättelsen)

Förbereda prisregn/utmärkelser inför årsmöte

 


Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver 1                    2014.doc 2014-01-07                               sida 5/17 

 

3.2.1.8 Tävlingsfunktionärslista

Uppdatera tävlingsfunktionärslista med aktuella mailadresser och telefonnummer.

 

3.3 Rasutvecklingssektorn

3.3.1 Ansvarsområden

3.3.1.1 Tester

 MH            Anordna minst 2 per år, testa ca 16 hundar per år.

 

3.3.1.2 Utbildningar

Bevaka utbildningar för figuranter, testledare och bedömare. Ta emot intresseanmälningar och vidarebefordra dessa.

Målet ska vara 10 aktiva auktoriserade funktionärer.

 

3.3.1.3 Testbana och utrustning

Ansvara för testbanan och all tillhörande utrustning.

 

3.3.1.4 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse

Hemsida: Lämna rapport till info-kornmitten vad som skall visas på nätet.

Funktionärsmöte: Anordna minst ett per år.

Studiefrämjandet: Lämna in närvarolistor enligt STF's önskemål, vid bidragsberättigad verksamhet.

Verksamhetsberättelse: Lämna till styrelsen i december.

Informationspärmar: Kontinuerlig uppdatering


3.4 Info-kommittén

3.4.1 Ansvarsområden

3.4.1.1 Hemsida

Ansvara för klubbens hemsida samt uppdatering  Uppdateringen bör ske inom en vecka efter inlämnat

material.

Lägga ut tävlingsresultat från tjänstgörande tävlingssekreterare på hemsidan inom 2 dagar efter

tävling.

 

3.4.1.2 Tävlingsbarometer på hemsidan.

Uppdatera inom 30 dagar efter inlämnat resultat.

 

3.4.1.3 Foto

Ta foto till championat tavla inom 60 dagar efter taget championat.

 

3.4.1.4 Klubbmästerskap

Dokumentera i ord och bild. Fotografera klubbmästare och sätta in i fotomontaget för klubbmästare.

 


Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07        sida 6/17


3.4.1.5 Större arrangemang

Bevaka klubbens större arrangemang under året såsom KM samt årsfest i ord och bild och distribuera i tidning, på hemsida samt i infoblad. Ta kontakt med media vid

större arrangemang t ex Ulricehamns Tidning och Svenljunga- Tranemo Tidning.

3.4.1.6 Informationsblad

Klubbinformation ("Välkommen till Ulricehamns BK") som delas ut till nya medlemmar uppdateras en gång

per år.

 

3.4.1.7 Områdesansvar

 Tidningsställ Uppdatera stället med tidningar och informationsblad

Anslagstavla i hallen. Uppdatering och dokumentation

 

3.4.1.8 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse

Championatutmärkelse: Blomma delas ut på kommande månadsmöte

Verksamhetsberättelse: Lämnas till styrelsen i december

 

3.5 Köks- och trivsel kommitté

3.5.1 Ansvarsområden

3.5.1.1 Servering

Ansvara för bemanning av köket på:

•                  Tävlingsdagar

•                  Arbetsdagar

•                  Föredragstillfållen

•                  Kursinskrivning

•                  Medlemsrnöten

 

3.5.1.2 Arbetsuppgifter

•                  Sköta källsortering

•                  Upprätta och distribuera jour- och städlista för kommande år

•                  Göra samtliga inköp av mat och städartiklar

•                  Upprätthålla trivsel i stuga och på altan samt skötsel av blommor, papperskorgar, askkoppar

 

3.5.1.3 Budget

Upprätta en enkel budget och föra kassabok över inköp.

 

3.5.1.4 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse, inklusive kassarapport

Hemsida: Lämna rapport till info-kommittén vad som skall visas på nätet.

Verksamhetsberättelse: Lämna till styrelsen i december

 

 

 

 

 
Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 7/17

3.6 Förvaltningskommittén

3.6.1 Ansvarsområden

 

3.6.1.1 Underhåll

 

• Klubbområde                                               Löpande

• Stuga och uthus                                           Löpande

• Gräsklippning på klubbområdet utom appellplan        Klippning ca varannan vecka                  

• Kontakta snöröjare                                      under säsong

• Maskiner och verktyg                                  Inför klubbaktivitet, i övrigt vid behov.

• Skottning och sandning av gångar och trappor           Vid behov

• Översyn och rengöring av filter i värmepump             Minst två gånger per år

 

3.6.1.2 Arbetsdagar

Anordna städ- och underhållsdagar, minst 2 ggr per år

 

3.6.1.3 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse

Hemsida: Lämna rapport till info-kommittén vad som skall visas på NÄTET.

Verksamhetsberättelse: Lämnas till styrelsen i december

 

3.7 Agilitysektorn

3.7.1 Ansvarsområden

 

3.7.1.1 Hundutbildning

Anordna agilitykurser på lämplig nivå, i samarbete med utbildningssektorn.

 

3.7.1.2 Tävlingar

Arrangera minst en officiell och en inofficiell Agilitytävling per år.

 

3.7.1.3 Hinderpark

Ansvara för och sköta klubbens hinderpark.

 

3.7.1.4 Information

På varje medlemsmöte: Muntlig redogörelse

Hemsida: Lämna rapport till info-kommittén vad som skall visas på nätet.

Verksamhetsberättelse: Lämnas till styrelsen i december.

 

 

 

 

 

 

 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver 1                    2014.doc 2014-01-07                               sida 8/17

 

4. Informationshantering

4.1 Informationspolicy

Ulricehamns BK:s viktigaste informationskanaler är medlemsmöten, sektormöten, styrelsemöten, hemsida samt anslagstavla på klubben.

4.2 Medlemsmöten

Årsmötet räknas som första medlemsmöte årligen, och skall hållas 10-28 februari.

Övriga medlemsmöten hålls första torsdagen varje månad utom januari, februari och juli. Styrelsen

ansvarar för agenda samt kallelse via hemsidan. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de

ärenden som ska behandlas ska vara tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar före mötet via klubbens hemsida.

Sektorer/kommittéer skall närvara med minst en representant och vara beredda att informera och svara på medlemmars frågor.

Styrelsen kan även kalla till extra möte, vilket då skall meddelas genom kallelse på hemsidan senast

14 dagar före mötet.

Alla medlemmar är välkomna på medlems- och årsmöte.

Deltagarlista lämnas till Studiefrämjandet.

4.3 Sektormöte

Varje sektor ansvarar för att möten sker i tillräcklig omfattning för dess verksamhet.

På sektormötena hanteras frågor och beslut rörande den egna sektorn, enligt arbetsbeskrivning.

Varje sektor får tillgång till kaffe och smörgås när mötet hålls i klubbstugan.

 4.4 Styrelsemöten

Årsmötet utser årligen en styrelse som ansvar för att styrelsemöten sker i tillräcklig omfattning för dess verksamhet. Klubbens stadgar skall följas. Protokoll skall föras och finnas tillgängliga för

klubbens medlemmar senast 14 dagar efter mötet på angiven plats i klubbstugan.

Styrelsemötet är i första hand till för förtroendevalda styrelsemedlemmar.

Äldre protokoll arkiveras i styrelsepärmen som förvaras på kontoret alt. föreningsarkivet.

Styrelsen har tillgång till kaffe och smörgås när mötet hålls i klubbstugan.

4.5 Anslagstavla

Klubbens anslagstavla är placerad i hallen vid klubbstugans huvudingång.

Anslagstavlan skall endast användas för information rörande SBK:s verksamhet.

Styrelsen ansvarar för anslagstavlans info och uppdatering l gång/månad.

Det finns även ett informationsställ i hallen vid toaletten som används för:

1.                Namn och telefon till styrelsen och de olika sektorerna.

2.                Info om adress till klubb stuga och hemsida samt till distrikt och förbundskansli.

3.                Aktuella tävlingsprogram.

4.                Tävlingsekipage genom tiderna.

5.                Bilddokumentation från klubbens verksamhet.

All uppsatt reklam inom Ulricehamns BK måste vara godkänd av styrelsen.

Anslagstavlan vid entredörren används för medlemmarnas privatförsäljning. Annonsering är gratis

men medlemmarna ansvarar för uppsättning och nedtagning. Annons måste dock dateras och får hänga uppe i max två månader.

Vid företagsreklam skall kontrakt skrivas av sponsorsansvarig utsedd av styrelsen.

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 9/17


4.6 Hylla med fack

Fack till sektorer, kommittéer och styrelsen finns placerade i hallen. Denna skall användas för att

lämna direkt info till respektive sektor. En ansvarig för varje sektor sköter tömning minst en gång per

vecka.

 

4.7 Brev inkomna/utgående

För tömning av brevlåda ansvarar sekreteraren eller av styrelsen utsedd person.

I ansvaret ligger att dela ut till rätt sektor alternativt styrelse/kassör.

 

4.7.1 Porto

Vid enskild försändelse frankeras denna istället med vanligt frimärke och läggs på postlåda.

Klubbens kuvert förvaras på kontoret. Sekreterare ansvarar för beställning av kuvert samt frimärken.

Kuvert och frimärke får endast användas för klubbändamål.

 

4.8 Hemsida

Hemsidan är vid sidan av månadsmötet klubbens främsta informationskanal.

Där publiceras fortlöpande all relevant info som rör klubben. Övriga tjänster är gästbok samt länkar till

andra klubbar och föreningar.

Hemsidan uppdateras vid behov 1 gång per vecka av webmaster.

Tävlingsresultat bör publiceras på hemsidan senast två dagar efter att tävlingen är genomförd.

Ansvarig tävlingssekreterare ansvarar för att leverera resultatfil till webmaster.

I gästboken tillåts inga anonyma inlägg eller personliga påhopp. Sådana skall omgående tas bort av

webmaster.

På hemsidan finns en lösenordskyddad area enbart till för medlemmar.

Sponsorer som tecknat avtal med klubben skall erbjudas plats på hemsidan för företagets logotype.

 

4.9 E-mail

Styrelse och sammankallande i sektorer ska vara nåbara via mail.

Detsamma gäller valberedning och revisorer.

Distributionslistor för olika grupperingar läggs upp för att underlätta spridning av information.

Varje sektor ansvarar för att uppdatera aktuella e-mailadresser till webmaster.

Tävlingssektorn ansvarar för uppdaterad maillista för tävlingsfunktionärer internt.

Utbildningssektorn ansvarar för uppdaterad maillista för instruktörer.

 

4.10 Telefon

Klubbens telefon skall endast användas för samtal gällande klubbens verksamhet.

Sekreterare är ansvarig för klubbens telefonsvarare.

 

 

 

 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver 1 2014.doc 2014-01-07                             sida 10/17

5. Bemötande av nya medlemmar

Vid kursinskrivning delas klubbens informationsskrift "Välkommen till Ulricehamns BK" ut till alla nya medlemmar, av ansvarig.

Medlemskort skickas hem så snart medlemsavgift kommit klubben tillhanda.

Person som blir medlem vid annat tillfälle än kursinskrivning får sitt medlemskort samt ovanstående skrift hemsänt till sig. Ansvarig för detta är klubbens kassör.

 

6. Hundhantering

6.1 Löptikar och sjuka hundar

Löptikar är välkomna att träna på appell planen och delta vid kursverksamhet.

Dock undanbedes löptikar dag före tävling.

Sjuka hundar där smittorisk föreligger, bör undvika att vistas på klubben.

Vid potentiell smittorisk t ex rävskabb, kennelhosta meddela gärna styrelsen som lägger ut information på hemsidan för att förhindra spridning.


6.2 Hundar inomhus

Det är tillåtet att ta in hundar i klubbstugan förutsatt att annan aktivitet inte störs.

Tänk på att städa upp efter din hund samt att ta med egen vattenskål.

 

6.3 Rastning

Hantera din hund med respekt för andra hundekipage och övrig verksamhet.

Rasta inte lösspringande hundar utom kontroll.

Rastning är inte tillåten på appellplanen.

På hela klubbområdet inklusive MH-bana och uppletanderuta plockar vi upp efter hundarna.

Varje enskild hundägare bär själv ansvar för sin hunds handlingar. Det ligger på var och ens ansvar att

vidta åtgärder så att varken hundar, andra djur eller människor kommer till skada.

 

7. Instruktörshantering

 

7.1 Utbildning

För att la grundutbildning bör vederbörande ha varit hjälpinstruktör på två kurser eller ha motsvarande

kompetens, samt anses vara allmänt lämplig. Utbildad instruktör förbinder sig att hålla två kurser

under en treårsperiod i klubbens regi för att få utbildningen betald av klubben.

 

7.2 Ersättning

Ersättning till instruktör utgår för resor till och från klubben enligt punkt 10.3.

Instruktör ansvarar för att lämna reseräkning till kassör efter avslutad kurs.

Fika ingår gratis vid varje kurstillfälle.

 

7.3 Instruktörslista

Utbildningssektorn ansvarar för att upprätta och uppdatera lista över aktiva instruktörer.

 

7.4 Planering

Utbildningssektorn ansvarar för att nominera och anmäla lämpliga personer till styrelsen som tar beslut om vilka som bör gå instruktörsutbildning.

Instruktörsutbildningar bör ske i samarbete med övriga sjuhäradsklubbar.

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 11/17

8. Domarhantering

8.1 Utbildning

Tävlingssektorn ansvarar för att nominera och anmäla lämpliga personer till styrelsen som tar beslut i vilka som bör utbildas.

 

8.2 Ersättning

Domare ersättes enligt SBK:s regler.

För klubbens egna domare utgår endast reseersättning enligt punkt 10.3.

 

8.3 Planering

Tävlingssektorn TS ansvarar för tillsättning av domare på tävlingar enligt distriktets utsända förslag.

Klubbens domare skall dock användas i möjligaste mån.

 

9. Funktionärshantering vid prov och tävlingar

9.1 Utbildning

Klubbens mål är att så många som möjligt är utbildade för att kunna fungera som funktionärer vid våra tävlingar och prov.

RUS ansvarar för att bevaka utbildningar för mental/testfiguranter samt att ta emot och vidarebefordra anmälningar till dessa.

Tävlingssektorn inventerar intresse 1 gång per år för utbildning till tävlingssekreterare, tävlingsledare, skyddsfigurant och domare.

Utbildning kan ske i samarbete med övriga sjuhäradsklubbar.

Övriga funktionärer till exempel sökfiguranter, spårläggare, skrivare med flera skall utbildas/handledas/förberedas för att kunna utföra sin uppgift enligt gällande regler.

 

9.2 Ersättning

Milersättning utgår enligt punkt 10.3.

Under tävlingsdagen utgår fika till funktionär som tjänstgör enligt tilldelad fika/mat kupong.

Fika och lunch utgår till funktionär som hjälper till > 3timmar.

Heldagsfunktionär bjuds på lunch samt för och eftermiddagsfika.

Lista över aktuella tävlingsfunktionärer lämnas till köksansvarig i god tid för tävling.

 

9.3 Aktuella funktionärer

Lista över samtliga aktuella funktionärer och deras kompetens skall uppdateras årligen av respektive

sektor.

 

10 Riktlinjer rör klubbkonto, handkassor samt reseersättning

10.1 Klubbkonto

All verksamhet, förutom köket, omfattas av klubbens gemensamma ekonomi.

Klubbens medel disponeras i enlighet med styrelse- och medlemsmötes beslut.

Kommittéer kan för sin verksamhet äska mindre belopp max 300 kr av kassören, utan mötesbeslut, för den löpande verksamheten.

Vid större belopp eller investeringar skall beslut tas av medlemsmöte.

Klubbens konton handhas av kassören.

Firmatecknare skall vara ordförande och kassör och skall namnges vid årets första styrelsemöte. 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-04-07                               sida 12/17

10.2 Handkassor

Köks kommittén disponerar handkassa. En person ur köks kommittén utses som ansvarig för kökskassan och är redovisningsskyldig till kassören minst fyra gånger per år.

Köksansvarig för bok över inköp samt redovisar kvitton till kassören.

 

10.3 Reseersättning

Reseersättning utgår för funktionärer i Ulricehamns BK enligt följande:

direkt efter avslutad aktivitet för:

•                  kursverksamhet.

•                  vid auktoriserande utbildningar såsom utbildning till instruktör, domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, figurant efter 30 körda mil. Reseräkning lämnas till kassör senast 15 december för utbetalning vid årets slut för:

•                  tävlings- och provverksamhet.

•                  förberedelse inför tävling såsom reka spår/sökruta/rapportbana/iordningställande av appellplan.

•                  styrelse-, sektor- samt kommittérnöten

•                  representation vid möten utanför klubben såsom distriktsmöte, distriktsarrangemang o dyl.

Reseräkning skall specificeras och innehålla uppgift om resans mål, aktivitet, datum samt hur många

mil som körts. OBS! även de första 30 milen skall redovisas.

Reseersättningen är f.n. 12 kronor per mil.

 

11 Uppmärksammande av prestationer samt gratulationer

11.1 Deltagande vid mästerskap på nationell och internationell nivå

Till deltagande ekipage utbetalas f n 1000 kr,

Uppvaktning för deltagande från klubben sker nästkommande månadsmöte med mindre

present/blomma värd ca 200 kronor.

11.2 Uppmärksammande av tävlingsresultat

Tävlande antecknar själv löpande under året uppnådda resultat i tävlingspärmen.

Tävlingspärmen förvaras i bok hyllan i storstugan. Alla resultat skall vara ifyllda senast 15 december.

Tävlingskommittén ansvarar för sammanställning (bifogas som bilaga till verksamhetsberättelsen).

Högst uppnådda officiella resultat i bruks, lydnad och agility uppmärksammas med lämplig

pokal/present för varje deltagare vid klubbens årsfest.

Vid detta tillfälle koras även Bästa Brukshund, Bästa Lydnadshund, Bästa Agilityhund, Bästa Rallylydnadshund och Aktivaste Tävlingsekipage

enligt statuter.

Tävlingskommittén ansvarar för utdelande av utmärkelser på årsmötet.

11.3 Championat

Vid erhållet championat uppmärksammas ekipaget på nästkommande medlemsmöte med blomma.

Championattavla ombesörjes av ? (text) och infokornmitten (foto).

 11.4 Hedersmedlem

Klubbstyrelsen kallar hedersmedlem enligt gällande statuter vart femte år, vid jubileum.

Utmärkelsen utdelas i samband med jubileumsfest.

 


Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 13/17

11.5 Gratulation av jubilar

Klubben uppvaktar aktiv funktionär vid jämn födelsedag.

Uppvaktningen består av blomma/present vid medlemsmöte.

 

12 Riktlinjer lokaler

12.1 Skötsel

Vid aktivitet som tävling kurs och annan organiserad verksamhet skall framtaget material samt disk tas om hand. Ansvarig för nämnd verksamhet ser till att så sker. Under kurskvällar tjänstgör så kallad jour enligt lista. Jourens uppgifter finns anslagna i köket.

Vid större arrangemang som t ex tävling ansvarar tävlingsledaren för appellplan, tävlingssekreterare för

kontoret och kökspersonalen för kök, storstuga och lektionssal.

Vid egen träning ansvarar var och en för att använt träningsmaterial ställs tillbaka och att disk sätts i

maskinen.

 

12.2.1 Städning av stuga

Städning sker enligt fastlagd jourlista som täcker hela året. Köks kommittén ansvarar för att jourlista upprättas och distribueras. Städning innebär veckostädning storstuga, lektionssal, kök, sekretariat och

toaletter. Köks kommittén ansvarar för löpande skötsel av kök och stuga som inte omfattas av jourlistan.

 

12.2.2 I samband med uthyrning

Den som hyr/lånar stugan ansvarar själv för städning och sophantering.

 

12.3.1 Nyckelhantering

För att få rätt till egen nyckel måste man ha varit medlem i minst ett år, eller utföra arbete inom någon av klubbens olika sektorer/kommittéer. Styrelsen beslutar vem som har rätt till egen nyckel. Kassören ansvarar för nyckelhantering.

 

12.3.2 Disponering

Vid disponering av nyckel erläggs en summa av 100 kronor som lämnas tillbaka när nyckeln återlämnas.

 

12.3.3 Ansvar

Man bär personligen ansvar för sin nyckel som inte få lånas ut. Det är inte tillåtet att kopiera nyckeln.

Vid eventuell förlust av nyckeln är man skyldig att snarast meddela detta till kassör.

 

12.4 Underhåll av fastigheter

Förvaltningssektorn ansvarar för underhåll av fastigheter samt mindre reparationer.

 

12.5 Uthyrning av stuga

Medlem i Ulricehamns BK kan efter förfrågan låna stugan.

All klubbverksamhet har företräde. Förfrågan ställs till styrelsen som tar beslut samt informerar om uthyrning via almanacka i klubbstugan samt på webben. Uthyrning till icke medlem alternativt organisation sker efter förfrågan till styrelsen till ett minimum av 300 kronor per dygn.

 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l 2014.doc 2014-01-07                              sida 14/17

13 Riktlinjer för Ulricehamns BK:s appellplaner

13.1 Disponering

Rätt att disponera appellplaner har i prioriteringsordning:

•                  tävlingsverksamhet/mentalbeskrivning

•                  kursverksamhet

•                  medlemmar i Ulricehamns BK

•                  SBK medlemmar

 

13.1.2 I samband med kurs

Kursansvarig skall klargöra kurs området. I samband med kurs är den delen avstängd för annan träning.

Skott samt träning som stör pågående kurs får inte förekomma. Tjänstgörande instruktörer ansvarar för bortplockning av redskap och att det är städat och snyggt.

 

13.1.3 I samband med tävling/mentalbeskrivning

Tävlingsansvarig skall klargöra tävlingsområdet. I samband med tävling är planerna avstängda för all annan träning. Tävlingsledare ansvarar för bortplockning av redskap och att det är städat och snyggt.

 

13.1.4 I samband med träning

Vid all typ av träning skall hänsyn tas till andra ekipage. Vid störande träning t ex skotträning skall det klart framgå att så skall ske.

Den som tränar ansvarar själv för bortplockning av redskap och att det är städat och snyggt.

 

13.1.5 I samband med uthyrning

AII träning skall följa SBK:s riktlinjer. Uthyrning gäller endast avsett områden enligt överenskommelse med styrelsen. Övriga eventuellt lediga delar av planen kan användas av medlemmar för träning.

Den som hyr/lånar plan/anläggning ansvarar för bortplockning av redskap samt att det är städat och

snyggt

 

13.2 Klippning och skottning

Enligt avtal klipper Hans Carlsson planerna under säsong.

Agilitysektionen ansvar för att hinder ställs undan vid klippning.

Förvaltningskommittén ansvarar för skötsel av övriga gräsytor, kanter, rastområden samt parkering.

Under vintersäsong skottas stora planen samt parkeringen. Förvaltningskommittén ansvarar för att kontakt med ”Pär i näven” tas vid behov. Stugkommittén ansvarar för att gångar till stuga och altan skottas.

 

13.3 Belysning på appellplan och parkering

Belysning tänds/släcks på gaveln av stugan respektive ovanför ytterdörren. All belysning går på timer och var och en ansvarar för att inte överutnyttja tiden.. Stugkornmitten ansvarar för byte av lampor vid behov.

13.4 Utrustning

Träningsmaterial förvaras i materialförrådet samt i skjulet på planen.

Användare ansvarar för att lånat material ställs tillbaka. Plankor till hindren skall sättas på hindret efter användandet. Material för tävling förvaras i tävlingsförrådet och skall endast användas vid tävling. sida   

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver 1       2014.doc 2014-01-07  15/17

 

14 Riktlinjer för träningsmarker
Träningsmark disponeras efter förfrågan hos mark- och/eller jakträttsinnehavare. Tävlingskommittén ger mer info om övriga marker.
Vid all organiserad aktivitet exempelvis kurs, träningsgrupp, läger eller tävling skall förfrågan ske i förväg. För samtliga områden gäller allmän hänsyn och vissa regler runt jakttider. Allmänt gäller också att allt material såsom snitslar skall tas om hand.

15 Riktlinjer för miljöbesparande åtgärder

15.1 Elförbrukning

Belysningen skall inte användas mer än absolut nödvändigt.

För att spara energi bör belysningen släckas för kvällen så snart alla lämnat planen. Av samma anledning bör belysningen släckas så snart som möjligt vid t ex morgontävling vintertid.

Dörrarna till klubbstugan skall hållas stängda för att minska värmeförbrukning.

15.2 Återvinning av material

Källsortering sker av glas, metall, papper och petflaskor i avsedda behållare i klubbstugan.

Köks- och trivsel kommittén ansvarar för att ta hand om källsorteringen.

15.3 Övriga miljöbesparande åtgärder

Klubben bör sträva efter att kontinuerligt anpassa verksamheten för att spara på miljön.

 
16 ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Ulricehamns brukshundklubbs föreningsverksamhet bedrivs helt på ideell basis. Föreningen riktar sig både till vuxna och ungdomar som är intresserade av att göra något ihop med sin hund. Vi finner det inte förenligt med det intresse som föreningens verksamhet bygger på att alkohol och droger används.

16.1 Drogpolicy på klubben

Vår policy innebär:

•                  Att all kursverksamhet i Ulricehamns brukshundklubb ska vara helt alkohol- och drogfri.

•                  Att rökning inte får ske i föreningens lokaler.

•                  Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.

•                  Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdomar är närvarande.

Vår policy för styrelsen innebär:

•                  Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy

•                  Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn följs

•                  Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger

Så här ska föreningen agera när policyn inte följs:

•                  Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörde är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

•                  Varje ny medlem får en skriftlig information om vår policy

•                  Information skall även finnas på föreningens hemsida

•                  Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 16/17

17 JÄMNSTÄLLDHETSPOLICY

Klubben ska alltid behandla alla lika oavsett vilket kön eller ålder de tillhör. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vår förening vill locka både kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar att delta i vår verksamhet med samma förutsättningar.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får inte förekomma. Tendenser till detta ska alltid förebyggas. Skulle ändå någon uppleva att det förekommer inom klubben kan denne vända sig till ordförande eller annan styrelsemedlem. Styrelsen ska omgående utreda omständigheterna och vidta åtgärder om en anmälan inkommit.

Uppdatering av policyn görs vid första styrelsemötet efter årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policy och riktlinjer Ulricehamns BK ver l                     2014.doc 2014-01-07                               sida 17/17