Back to Top Button

Medlemskap i Ulricehamns Brukshundklubb

För att få delta på våra kurser, aktiviteter och för att få träna på anläggningen krävs medlemsskap i klubben.

 

Här blir du medlem i Ulricehamns Brukshundklubb
(ej ungdomsmedlem)

Medlemsavgifter 2020

Förbundsavgift                     400 kr      Lokal avgift     100 kr    Totalt     500 kr
Familjemedlem                      -               Lokal avgift     100 kr     Totalt    100 kr                   

Ungdomsmedlem 7-25 år (SHU)  300 kr, syskonmedlem 150 kr
Mer info hos Sveriges Hundungdom (länk till SHU http://www.shu.se/medlem/index.php), ungdomsmedlemskap betalas på SHUs plusGiro 83 12 36-5, ange Ulricehamns brukshundklubb som specialklubb/SBK-klubb)