Back to Top Button

Medlemskap

För att få delta på våra kurser och aktiviteter krävs medlemsskap i klubben.

Så här blir du medlem i Ulricehamns BK

Betala in på bankgiro 731-8983  (förutom ungdomsmedlem se nedan). Ange namn, adress, postadress, telefonnummer, personnummer (10 siffror), mailadress och  att betalningen avser medlemsavgift.

Medlemsavgifter 2018

Förbundsavgift                     400 kr      Lokal avgift     100 kr    Totalt     500 kr
Familjemedlem                                       Lokal avgift     100 kr     Totalt    100 kr                   

Ungdomsmedlem 7-25 år (SHU)  300 kr, syskonmedlem 150 kr
Mer info hos Sveriges Hundungdom (länk till SHU http://www.shu.se/medlem/index.php), ungdomsmedlemskap betalas på SHUs plusGiro 83 12 36-5, ange Ulricehamns brukshundklubb som specialklubb/SBK-klubb)