Back to Top Button

Att tänka på innan du anmäler dig till kurs

Vårt mål är att tillgodose ditt behov av utbildning för dig och din hund. Under kursen går vi igenom de olika momenten och övningarna som du sedan tränar hemma i lugn och ro mellan kurstillfällena. Du kan inte förvänta dig att din hund ska kunna allting lika bra på kursen som hemma. På kursen är det mycket som stör din hunds koncentration, till exempel andra hundar och ovan miljö. Du kan inte heller förvänta dig att hunden ska lära sig allt på kursen, utan enskild träning krävs för att nå önskat resultat.

Tänk på att du alltid är ansvarig för din hund och dess aktioner, tex om den skadar en annan hund/människa. Se till att ha försäkring som täcker detta, tex. hemförsäkring.

Kursupplägg

Hela kursåret, som sträcker sig från mitten av augusti till slutet av maj, är uppdelat i sexveckorsperioder. Nya kurser startar alltså under hela hösten, vintern och våren med sex veckors mellanrum. Nedan kan du se vilka kurser som är planerade för året [infoga en bild med kursschemat, jag fixar en jpg eller gif]. Tanken med vårt system är att man ska kunna välja olika typer av kurser under året, utan att kursstarterna krockar med varandra. Självklart kan man också välja att låta hunden smälta det den lärt sig under en period, för att sedan gå kurs nästa. Kurser kan ställas in på grund av för få anmälda. All kursverksamhet anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.

Anmälan

Anmälan sker löpande och kan göras här på hemsidan, via ONLINE KONTAKTFORMULÄR Vi kontaktar dig när du fått en plats på en kurs. Du bekräftar att du vill ha platsen genom att betala in kursavgift och eventuell medlemsavgift (om du inte tidigare är medlem) på vårt bankgiro 731-8983. För att behålla sin kursplats, måste hela kursavgiften vara betald senast en vecka innan kursstart.

Vaccinationer

Alla hundar som vistas på klubben måste vaccineras enligt SKKs bestämmelser. Valpsjuka vaccineras då hunden uppnått tolv veckors ålder, sedan vid ett år och därefter vart fjärde år (veterinärerna rekommenderar vart annat år).

ID-kontroll

Hundar som går kurs i SBKs regi ska ID-kontrolleras. Är de inte ID märkta är de tyvärr inte välkomna att gå kurs inom SBK. ID-kontroll görs normalt vid första kurstillfället.I

 

Policy för löptikar

Något generellt förbud för löptikar på klubbens anläggning finns inte!

Däremot förväntas ägare till löptikar uppfylla följande:

  • att inte vistas på klubben före och under prov eller tävling

  • att inte vistas på klubben med höglöpande tik

För kursdeltagare innebär detta att man vid normalt löp inte tar med hunden vid ett eller två  kurstillfällen. Man deltar som vanligt på teori och observerar hur den praktiska övningen går till, för att sedan som vanligt öva med sin hund i en lugn och neutral miljö. Detta varierar från kurs till kurs, kolla med din kursledare!

Policyn bygger på att både tik- och hanhundägare visar ömsesidig hänsyn. För hanhundägare är det ju också ett bra tillfälle att träna kontakt även om hunden visar intresse för annat.